Engidalsskóli við Breiðvang kúrir í hrauninu í Hafnarfirði, umvafinn fjölbreyttri náttúru. Í skólanum, sem er grunnskóli, eru um 190 nemendur í 1. til 6. bekk, auk frístundaheimilisins Álfakots. Skólinn endurheimti sjálfstæði sitt nú í haust eftir að hafa verið hluti af Víðistaðaskóla í 10 ár. Skólastjórinn Margrét Halldórsdóttir er Bolvíkingur og stafaði áður sem sviðsstjóri skóla- og tómstundasviðs Ísafjarðarbæjar. Hún leggur áherslu á gleði, ábyrgð og virðingu í skólastarfinu auk þess sem hún sér mikil tækifæri í samþættingu. 

„Ég hafði svo sem enga tengingu við Hafnarfjörð áður en ég tók við starfi skólastjóra aðra en að ég æfði sund með Sundfélagi Hafnarfjarðar fyrir mörgum árum en bjó þá í Reykjavík. Fjölskyldan fluttist svo suður í sumar og ástæða þess að ég sótti um stöðuna var að ég heillast af bæjarbragnum hér, hann minnir á margan hátt á Ísafjörð,“ segir Margrét og bætir við að einnig hafi stærð Engidalsskóla, 190 nemendur og um 40 starfsmenn, heillað á þann hátt að auðvelt yrði að ná góðri yfirsýn og tengjast nemendum. „Ég kem til starfa á skrýtnum tímum vegna kórónuveirunnar og hefði auðvitað viljað geta haft skólann meira opinn fyrir foreldra og fá þannig tækifæri til að kynnast þeim betur. Foreldrafélag skólans var þó stofnað á Teams og ég hlakka til þegar það má bjóða þeim hingað inn.“

Gildi skólans í anddyri hans. Mynd/OBÞ

Unnið sérstaklega með samskipti og vináttu
Engidalsskóli er grænfánaskóli og umhverfisteymi, skipað nemendum og starfsmönnum, leggur línurnar í umhverfismálum. Umhverfi skólans er einstakt og Margrét segir forréttindi að hafa slíkt útisvæði; það að sé mikið notað í frjálsum leik í frímínútum og í frístundaheimilinu Álfakoti, en líka í kennslu og þar fari því bæði fram formlegt og óformlegt nám. Leiðarljósin í skólastarfinu séu ábyrgð, virðing og vinátta. „Hver og einn ber ábyrgð á sjálfum sér, náminu, eigin líðan og framkomu við aðra. Við berum líka ábyrgð á náunganum og sýnum vináttu og virðingu í samskiptum. Í haust hefur verið unnið sérstaklega með samskipti og vináttu, því það er grunnurinn að öllu, hvort sem um er að ræða einhvern sem stendur okkur mjög nærri eða ekki,“ segir Margrét. 

Þegar talið berst að skólastarfinu segir Margrét að í því ástandi sem verið hefur á þessu hausti hafi starfsfólk við skólann sýnt flott frumkvæði svo hægt væri að halda skólastarfinu lifandi og skemmtilegu. „Það er ekki alltaf spennandi að sitja inni í sömu skólastofunni allan skólatímann og jafnvel sinna tómstundastarfinu þar líka. List- og verkgreinar hafa verið færðar inn í bekkjarstofur og töluverð útivist var langt fram á haust. Við höfum líka verið að leggja áherslu á líðan nemenda og samskipti. Þó leiðarljósin séu skýr þarf alltaf að minna á og þjálfa samskipti því allir eiga jú rétt á því að líða vel í skólanum.“

Vellíðan, listsköpun og tjáning

Auk stjórnendateymis skólans, kennara og skóla- og frístundaliða starfa þar einnig námsráðgjafar, sálfræðingur, þroskaþjálfar og hjúkrunarfræðingur. Margrét segist hafa trú á að það sé skynsamlegt að nýta upplýsingatæknina meira í fjölbreyttu skólastarfi. Hún hefur einnig áhuga á að samþætta frístundina meira inn í skólastarfið en gert er. „Það eru tækifæri í að horfa á dag barnsins í heild því allt sem fram fer á degi barns er nám og tækifærin liggja í meiri samþættingu.“ Hún nefnir í því samhengi listsköpun og tjáningu. „Gleðin þarf að vera við völd. Kennarinn á ekki að vera með eitthvað uppistand en hann þarf bara að vera meðvitaður um gleðina. Það fer ekkert nám fram ef ánægjan er ekki til staðar og við þurfum að komast þangað að allir geti verið sáttir og glaðir. Vellíðan, gleði og góð samskipti eru grunnurinn sem þarf að byggja á, svo getum við farið að spá í einkunnir í ákveðnum námsgreinum,“ segir Margrét að lokum. 

Mynd/OBÞ 

Þessi umfjöllun er samstarf.