Rammaskipulag fyrir Flensborgarhöfn og Óseyrarsvæði var samþykkt á fundi bæjarstjórnar í dag. Rammaskipulagið er stefnumótandi framtíðarsýn um heildaryfirbragð hafnarsvæðisins þar sem gerð er grein fyrir öllum helstu efnistökum við uppbyggingu sem síðan verður útfærð nánar í deiliskipulagi. Við tekur nú aðalskipulagsferli og síðan deiliskipulagsvinna fyrir einstaka reiti.

„Nýtt rammaskipulag markar tímamót. Nú getum við hafist handa við uppbyggingu á hafnarsvæðinu okkar“ segir Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri Hafnarfjarðar sem er ánægð með þá vinnu og þá framtíðarsýn sem nýtt rammaskipulag felur í sér. „Hafnarsvæðið býður upp á mikla möguleika og tækifæri bæði til búsetu og rekstrar og efa ég ekki að eftirspurn eftir íbúðum og lóðum eigi eftir að vera mikil. Þarna mun rísa skapandi og skemmtilegt hverfi sem hefur sterka tengingu við sögu, sjóinn og miðbæinn.“

Myndband sem sýnir svæðið eins og það kemur til með að vera.

Blönduð byggð í sátt við aðliggjandi hverfi og hafnarstarfsemi

Markmið rammaskipulags fyrir hafnarsvæðið er að endurmóta uppbyggingu við Fornubúðir, Flensborgarhöfn og Óseyrarsvæði með blandaðri byggði í sátt við aðliggjandi hverfi og hafnarstarfsemi. Til stendur að skapa heildstæðari byggð í anda sögu og umhverfisgæða staðarins með betri landnotkun og nýtingu innviða. Áhersla er lögð á að rekstur fyrirtækja á hafnarsvæðinu verði tryggður og að þar sé gott viðlegu- og þjónustusvæði fyrir minni fiskiskip, smábátaútgerð og skemmtibáta. Rammaskipulagstillagan endurspeglar markmið svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins með tilliti til þéttingar byggðar á fyrirhuguðum þróunar- og samgönguási. Áhersla er lögð á vistvænar samgöngur, m.a. með góðum tengingum við aðliggjandi byggð s.s. hjóla- og göngustíga og nálægð við biðstöð Borgarlínu á Strandgötu. Meðfram hafnarbakkanum er komið fyrir bryggjupöllum sem mynda samfellda gönguleið frá miðbæ að Fornubúðum 5 og tengjast útivistarsvæði og torgum. Opin svæði og sjónlínur milli húsa tryggja að sjónræn tengsl verði á milli hafnarinnar og byggðar ofan í hlíðinni.