Hafnarfjarðarbær, lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og Neyðarlínan ohf. hafa gert með sér samkomulag um kaup, uppsetningu og rekstur á öryggismyndavélakerfi í sveitarfélaginu. Kerfinu er einungis ætlað að þjóna þörfum lögreglu og annarra neyðaraðila og fer um notkun þess og aðgang að gögnum úr kerfinu samkvæmt reglum lögreglu og Persónuverndar. Töluverð umræða hefur verið um slíka vöktun og uppsetningu myndavéla í öryggisskyni bæði meðal bæjaryfirvalda í Hafnarfirði og meðal íbúa sem kallað hafa eftir aukinni vöktun. Í samráði við Hafnarfjarðarbæ og Neyðarlínu hefur lögreglan ákveðið staðsetningu vélanna.

„Það er ekki síst forvarnargildið sem hafði úrslitaáhrif á ákvörðun um uppsetningu öryggismyndavélakerfis hjá okkur í Hafnarfirði. Við erum með öryggismyndavélar við stóran hluta af okkar skólum og stofnunum en með þessum vélum þá fæst ákveðin samkeyrsla og flæði upplýsinga frá mörgum vélum í einu sem er til þess fallið að auka enn frekar öryggið, stytta viðbragðstíma og lausn mála. Öryggismyndavélar hafa fælingarmátt og er reyndin sú að tilvist þeirra dregur úr hvers kyns afbrotum og er það líka von okkar að með snemmtækri íhlutun á þessu sviði og réttum viðbrögðum þá megi snúa ungmennum og öðrum af villu síns vegar. Við viljum öll búa við öryggi í okkar samfélagi“ segir Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri Hafnarfjarðar.

Lögreglan annast rafræna vöktun

Samkomulagið hljóðar upp á það að Hafnarfjarðarbær kaupir myndavélar, sér um uppsetningu þeirra og telst eigandi vélanna. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu útvegar búnað vegna móttöku á merkjum úr öryggismyndvélum, upptöku og annast vörslu á upptökum samkvæmt gildandi reglum og fyrirmælum Persónuverndar. Lögreglan annast jafnframt vöktun á myndefninu og tekur ákvörðun um aðgang annarra neyðaraðila að myndefni í rauntíma. Neyðarlínan ber ábyrgð á öllum samskiptum og samningum við eigendur fasteigna vegna uppsetninga á myndavélum á svæðinu ásamt því að  aðstoða við uppsetningu og viðhald á vélunum. Jafnframt ber Neyðarlína ábyrgð á flutningi merkis frá hnútpunkti myndavéla inn að endabúnaði lögreglu. Mjög strangar reglur gilda um hvað má gera við upptökur úr þessum vélum og þær má einungis afhenda lögreglu eða að fengnu samþykki Persónuverndar. Lögreglan hefur ekki beinan aðgang að efni úr öryggismyndavélum Hafnarfjarðarbæjar en getur fengið upptökur úr vélunum ef grunur er um slys eða meint afbrot.

Myndatexti: Fulltrúar lögreglu, Neyðarlínu og Hafnarfjarðarbæjar skrifuðu undir samkomulag um kaup, uppsetningu og rekstur á öryggismyndavélakerfi í vikunni.