Sú hefð var tekin upp fyrir um fjórum árum á leikskólanum Álfasteini á Holtinu að við útskrift fá nemendur rós og fjörustein sem áletraður er með styrkleikum hvers og eins barns. Þessi fallega hugsun var einnig færð yfir til starfsfólks, því í stað hefðbundinna starfsmannaviðtala eiga sér stað styrkleikasamtöl starfsfólks og skólastjórans, Ingu Líndal Finnbogadóttur. Við kíktum í heimsókn í Álfastein. 

Dæmigerður styrkleikasteinn sem útskriftarnemendur fá. Mynd/OBÞ

Inga hefur stýrt skólanum frá upphafi, eða síðan 2001 og innleiddi þar framfarastefnu þar sem megináhersla er lögð á að kenna börnunum gagnrýna og skapandi hugsun og einingakubbar eru mikið notaðir til að efla stærðfræði- og rökhugsun. Hugmyndin að steinahefðinni kom frá Hrund Apríl Guðmundsdóttur, sem leysti Ingu af í eitt ár í veikindaleyfi, og meistaraverkefni hennar í jákvæðri sálfræði. „Það er ávallt mikil hátíðarstund þegar við útskrifum börnin og afhendum hverju og einu rós og stein með áletruðu styrkleikunum. Allir verða mjög meyrir og allt verður enn fallegra fyrir vikið. Þetta á líka vel við nafn leikskólans,“ segir Inga stolt. Steinarnir eru sóttir í fjöruna fyrir neðan Hvaleyrarvöll, sem er í nágrenni leikskólans, en umhverfið þar skartar einstaklega fallegri náttúru og leiksvæðið ber þess sterk einkenni og eflir hreyfifærni barnanna. Þá hefur mikil áhersla verið lögð á einingakubba í starfi skólans, til náms og þroska. 

Mikil náttúrueinkenni eru í umhverfi Álfasteins, m.a. þessi hlaðni veggur í bakgarðinum. Mynd/OBÞ

Öllum hollt að leita eftir styrkleikum

Spurð um helsta ávinning af því að taka upp þessa útskriftarhefð segir Inga að allir hafi gott af því að þurfa að hugsa um aðra og sig sjálfa út frá styrkleikum. „Það að koma auga á þá, setjast niður og skrifa þá niður og mála þá svo á steina er mjög gefandi og þroskandi. Það er svo auðvelt að sjá það neikvæða, sérstaklega við sjálfan sig, og taka síður eftir því sem er gott. Við hugsum of sjaldan um styrkleika. Þegar við afhendum börnunum steinana lesum við styrkleikana upp og útskýrum hvers vegna þeir eru mikilvægir. Það er líka gott fyrir foreldrana og jákvætt fyrir alla,“ segir Inga og brosir.  


Lausnamiðuð heild starfsfólks

Á Álfasteini starfa 27 manns og þar eru 77 nemendur í senn. Inga segir starfsmannahópinn einstaklega góðan og merki um það sé m.a. að finna í því að stór hluti þeirra hefur starfað þar í 10 ár eða lengur. „Ég finn það svo vel í því að við erum mjög lausnamiðuð heild. Við leggjum fram starfsmanna- og foreldrakönnun annað hvert ár og niðurstöður eru skoðaðar og farið í uppbótaáætlun, þar sem við bætum aðstæður eða annað sem þarf til að auka ánægju og minnka álag. Við vinnum líka með styrkleika í starfsmannaviðtölum sem við köllum styrkleikasamtöl. Þar notum við styrkleikaspjöld og starfsfólkið velur tvö af spjöldunum sem því finnst passa við sig og ég vel tvö spjöld. Svo gengur samtalið út frá styrkleikunum og hvernig þeir eru nýttir í starfinu og við útskýrum hvers vegna við völdum umrædda styrkleika. Starfsfólkið vill frekar þetta samtal en gamla formið. Þetta hefur einnig skilað góðum árangri,“ segir Inga. 

Þessi umfjöllun er samstarf.