Hafnarfjörður hækkar í öllum þáttum milli ára í árlegri þjónustukönnun Gallup, þar af marktækt í 12 af 13 þáttum. Ánægja með þjónustu við fatlað fólk og barnafjölskyldur og með þjónustu leikskóla eykst mest á milli mælinga og hefur ekki mælst hærri frá upphafi mælinga. Ánægja með þjónustu við barnafjölskyldur, þjónustu leikskóla og þjónustu við fatlað fólk hefur ekki mælst hærri frá upphafi mælinga. Aðrir þættir ná einnig hæsta gildi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Hafnarfjarðarbæ.

91% íbúa er ánægðir með Hafnarfjörð sem stað til að búa á, 86% eru ánægðir með aðstöðu til íþróttaiðkunar í sveitarfélaginu og 78% eru ánægð með þjónustu leikskóla sveitarfélagsins. Eru þessir þættir allir yfir meðaltali þeirra 20 sveitarfélaga sem mæld eru. Hafnarfjörður er í þriðja sæti þegar spurt er um ánægju með hvernig sveitarfélagið sinnir menningarmálum og í fjórða sæti þegar spurt er um ánægju með sveitarfélagið sem stað til að búa á. Í samanburði við önnur sveitarfélög í heild er Hafnarfjörður fyrir ofan meðaltal í fimm þáttum af þrettán, á pari við aðra þætti og aldrei undir meðaltali.

Hástökkvarar þjónustukönnunar í ár eru þjónusta við fatlað fólk, þjónusta leikskóla og þjónusta við barnafjölskyldur í sveitarfélaginu. Þessir málaflokkar hækka allir um 0,4 stig milli mælinga og hafa ekki mælst hærri frá upphafi mælinga. Aðrir þættir eins og gæði umhverfis, þjónusta grunnskóla, menningarmál og sorphirða standa nú á pari við hæstu gildi frá upphafi.

Áframhaldandi tækifæri til úrbóta blasa við og þá ekki síst á sviði skipulagsmála. Niðurstöður þjónustukönnunar Gallup gefa ákveðna hugmynd um ánægju íbúa og jákvæðara viðhorf  með fyrirfram skilgreinda þjónustuþætti sveitarfélagsins. Mikil áhersla hefur verið lögð á innleiðingu og framkvæmd verkefna og aðgerða í öllum málaflokkum síðustu misseri sem virðast vera, ásamt öðrum samverkandi þáttum, að skila sér beint í mælingar. Bæði hjá þeim sem nýta sér þjónustuna og þeirra sem meta ánægju út frá tilfinningu og umtali.

Um þjónustukönnun Gallup

Gallup framkvæmir árlega þjónustukönnun meðal tuttugu stærstu sveitarfélaga landsins en gagnasöfnun fór fram dagana 26. nóvember 2019 – 8. janúar 2020. Um er að ræða lagskipt tilviljunarúrtak 10.845 einstaklinga, 18 ára og eldri, úr viðhorfahópi Gallup og þjóðskrá. Í Hafnarfirði svöruðu 454 einstaklingar könnuninni en gagnaöflun stóð yfir þar til tilteknum fjölda svara var náð í hverju sveitarfélagi fyrir sig. Niðurstöður voru birtar á fundi bæjarráðs í morgun.

Sjá lið 2 í fundargerð bæjarráðs: https://www.hafnarfjordur.is/stjornsysla/fundargerdir/DisplayMeeting.aspx?id=2001005F

Skoða niðurstöður þjónustukönnunar Gallup 2019: https://www.hafnarfjordur.is/stjornsysla/frettir/anaegja-ibua-i-hafnarfirdi-eykst-umtalsvert-milli-ara

Mynd 1: Mat á sveitarfélagi og breyting frá síðustu mælingu

Mynd 2: Meðaltöl sveitarfélags í samanburði við sveitarfélög í heild


Forsíðumynd/OBÞ